காலையிலிருந்து பின்னணியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி நந்திகிராம் தொகுதியில் முன்னணிக்கு வந்தார்..!

காலையிலிருந்து பின்னணியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி நந்திகிராம் தொகுதியில் முன்னணிக்கு வந்தார்..!
காலையிலிருந்து பின்னணியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி நந்திகிராம் தொகுதியில் முன்னணிக்கு வந்தார்..!

காலையிலிருந்து பின்னணியில் இருந்த மம்தா பானர்ஜி நந்திகிராம் தொகுதியில் முன்னணிக்கு வந்தார்..!

ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு 10 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னணியில் இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சுவேந்து அதிகாரி பின்னடைவு..!