பத்திரப்பதிவு துறையில் புதிய மைல்கல்

பத்திரப்பதிவு துறையில் புதிய மைல்கல்
பத்திரப்பதிவு துறையில் புதிய மைல்கல்

பத்திரப்பதிவு துறையில் புதிய மைல்கல்

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 20,307 பத்திரப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது

நேற்று ஒரே நாள் பத்திரப்பதிவில் ரூ.123.35 கோடி  வருவாய் கிடைத்துள்ளது