சென்னை மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.50 கோடியில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கு டெண்ட

சென்னை மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.50 கோடியில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கு டெண்ட
சென்னை மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.50 கோடியில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கு டெண்ட

சென்னை மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க மத்திய கைலாஷ் சந்திப்பில் ரூ.50 கோடியில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணிக்கு டெண்டர்: 2,100 அடி நீளம், 25 அடி அகலத்தில் அமைகிறது; 2 ஆண்டுகளுக்குள் பணிகளை முடிக்க உத்தரவு