சென்னையில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட போது எழுந்து நிற்க மறுத்த விவகாரம்

சென்னையில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட போது எழுந்து நிற்க மறுத்த விவகாரம்
சென்னையில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட போது எழுந்து நிற்க மறுத்த விவகாரம்

சென்னையில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்ட போது எழுந்து நிற்க மறுத்த விவகாரம்

ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரிகள் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி காவல்துறை ஆணையரிடம் வழக்கறிஞர் G. ராஜேஷ் புகார் மனு