கணினிக்குள் உலகம்... இன்று உலக கணினி கல்வி தினம்.!

கணினிக்குள் உலகம்... இன்று உலக கணினி கல்வி தினம்.!
கணினிக்குள் உலகம்... இன்று உலக கணினி கல்வி தினம்.!
கணினிக்குள் உலகம்... இன்று உலக கணினி கல்வி தினம்.!

உலக கணினி கல்வி தினம்:உலக கணினி கல்வி தினம் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. கணிப்பொறியானது மிகக் குறைந்த நேரத்தில், வேலைகளை மிகச் சரியாக செய்து முடிக்கிறது.

கணினி தற்போது வாழ்க்கையின் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகி விட்டது. ஒரே இடத்தில் இருந்துகொண்டு மின்னஞ்சல் மூலம் உலகம் முழுவதும் தொடர்புகொள்ள முடிகிறது. ஆகவே அனைவருக்கும் கணினி கல்வி அவசியம் என்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவே இத்தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.