2021-சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒதுக்கீடு தேர்தல் ஆணையம்.

2021-சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒதுக்கீடு தேர்தல் ஆணையம்.
2021-சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஒதுக்கீடு தேர்தல் ஆணையம்.

2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலை ஒட்டி  தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பிரஷர் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்தது தேர்தல் ஆணையம்.