நலன் தரும் நவராத்திரி

நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி
நலன் தரும் நவராத்திரி

நலன் தரும் நவராத்திரி


பகுதி 01  - நவராத்திரி மகிமை
லட்சுமி துர்கா சரஸ்வதி வழிபாடுகள் , விரதத்திற்கு உகந்ததாக விளங்குகின்ற நவராத்திரி விழாவில் தேவியரை வழிபட வேண்டிய முறை அவர்களின் ரூபம் என்னென்ன என்பதை சிறப்பாக விளக்கமளிக்கிறார் பைந்தமிழ் புதுகை ச பாரதி.

பகுதி 02 - நவராத்திரி நர்த்தனம்
முப்பெரும் தேவியரின் ரூபத்தை தலா மூன்று நாட்களாக பிரித்து பரத கலைஞர்கள் வழங்கும் நாட்டிய நிகழ்ச்சி


பகுதி  03 - கோலாகல கொலு
சிறப்பு வாய்ந்த கோவில்கள் கொலு நேயர்களின் வீடுகளில் வைக்கப்படும் கொலு மற்றும் திரைத்துறை நட்சத்திரங்கள் வீடுகளில் வைக்கப்படும் கொலுக்களின் சிறப்பு பகுதி