விழி இழந்தோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி நடிகர் கே ராஜன் தலைமையில் விழி எழுந்தோருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் புடவை லுங்கி கொடுக்கப்பட்டது

விழி இழந்தோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி நடிகர் கே ராஜன் தலைமையில் விழி எழுந்தோருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் புடவை லுங்கி கொடுக்கப்பட்டது
விழி இழந்தோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி நடிகர் கே ராஜன் தலைமையில் விழி எழுந்தோருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் புடவை லுங்கி கொடுக்கப்பட்டது
விழி இழந்தோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி நடிகர் கே ராஜன் தலைமையில் விழி எழுந்தோருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் புடவை லுங்கி கொடுக்கப்பட்டது

விழி இழந்தோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதற்காக விநாயகர் சதுர்த்தி நடிகர் கே ராஜன் தலைமையில் விழி எழுந்தோருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் புடவை லுங்கி கொடுக்கப்பட்டது கலந்து கொண்டவர்கள் ராயபுரம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் எஸ் லட்சுமணன் டாக்டர் எஸ் எஸ் லட்சுமணன் எம் அன்பு ராஜேந்திர சோழன் எல் அருள் அரசன் விழா ஏற்பாடு சின்னத்திரை நடிகர் கே ஆர் சுரேஷ் ஏற்பாடு செய்து வெற்றிகரமாக நடந்தது