சீமான்,  மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா சந்திப்பு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதி தலா ரூ.5 லட்சம் வழங்கினர்!

சீமான்,  மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா சந்திப்பு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதி தலா ரூ.5 லட்சம் வழங்கினர்!
சீமான்,  மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா சந்திப்பு முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதி தலா ரூ.5 லட்சம் வழங்கினர்!

தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்,  மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா சந்திப்பு.  நல்லாட்சிக்கு வாழ்த்து.

 

இருவரும் முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் வழங்கினர்!