தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்

தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்

தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்,  மற்றும் இயக்குனர் பாரதிராஜா சந்திப்பு.  நல்லாட்சிக்கு வாழ்த்து.