தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 19ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்.. 19 வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4 வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 20

தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 19ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல்  வாக்குப்பதிவு ஏப்.. 19   வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4 வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 20

தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 19ம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் 

வாக்குப்பதிவு ஏப்.. 19  

வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூன் 4

வேட்பு மனு தாக்கல் மார்ச் 20