முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்படும் - முதல்வர் தலைமையில்

முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்படும் - முதல்வர் தலைமையில்
முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்படும் - முதல்வர் தலைமையில்

முழு ஊரடங்கு தீவிரப்படுத்தப்படும் - முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு