திருவையாறில் இன்று தியாகராஜர் ஆராதனை விழா

திருவையாறில் இன்று தியாகராஜர் ஆராதனை விழா
திருவையாறில் இன்று தியாகராஜர் ஆராதனை விழா

திருவையாறில் இன்று தியாகராஜர் ஆராதனை விழா

திருவையாறில் இன்று தியாகராஜரின் 175ஆம் ஆண்டு ஆராதனை விழா நடைபெறுகிறது. 

கொரோனா பரவல் காரணமாக தியாகராஜர் ஆராதனை விழா 5 நாட்களுக்கு பதில் ஒருநாள் மட்டும் நடக்கிறது.