ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகள் வழியாக இந்தியர்களை மீட்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை 

ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகள் வழியாக இந்தியர்களை மீட்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை 
ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகள் வழியாக இந்தியர்களை மீட்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை 

ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகள் வழியாக இந்தியர்களை மீட்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை 

தங்களது வாகனத்தின் முகப்பில் இந்திய கொடியினை ஒட்டி பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தல்