மருத்துவ படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிக்கை வெளியீடு

மருத்துவ படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிக்கை வெளியீடு
மருத்துவ படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிக்கை வெளியீடு

மருத்துவ படிப்பு சேர்க்கைக்கான அறிவிக்கை வெளியீடு

 இன்று முதல் 12ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் மாணவர்கள் பதிவு செய்யலாம்

 வரும் 16ஆம் தேதி தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடு.